Jag30nov2013

Porträtt av mig. Foto:Dan Blommengren
2013 11- D8C7742-2 : Porträtt 2013 11- D8C7743-2 : Porträtt 2013 11- D8C7747-2 : Porträtt 2013 11- D8C7750-2 : Porträtt 2013 11- D8C7753-2 : Porträtt 2013 11- D8C7755-2 : Porträtt
2013 11- D8C7756-2 : Porträtt 2013 11- D8C7758-2 : Porträtt 2013 11- D8C7763-2-2 : Porträtt 2013 11- D8C7763-2 : Porträtt 2013 11- D8H7284-2 : Porträtt 2013 11- D8H7287-2 : Porträtt
2013 11- D8H7289-2 : Porträtt 2013 11- D8H7291-2 : Porträtt 2013 11- D8H7293-2 : Porträtt 2013 11- D8H7294-2 : Porträtt 2013 11- D8H7316-2 : Porträtt 2013 11- D8H7317-2 : Porträtt
2013 11- D8H7320-2 : Porträtt 2013 11- D8H7323-2 : Porträtt 2013 11- D8H7328-2 : Porträtt 2013 11- D8H7329-2 : Porträtt 2013 11- D8H7330-2 : Porträtt